Làm rõ tính khả thi của giám sát, phản biện cộng đồng trong Luật PPP

(Chinhphu.vn) - Chiều 24/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (Luật PPP) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 (10/2019).