Thông cáo sự kiện Ngày hội Livestream Đặc sản OCOP Hà Nội gắn với chương trình vận động ủng hộ Quỹ mua Vaccine phòng COVID19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về các giải pháp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh an toàn, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ngày 06/06/2021, Văn phòng Điều Nông thôn mới Hà Nội phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức sự kiện Ngày hội Livestream Đặc sản OCOP Hà Nội gắn với chương trình vận động ủng hộ Quỹ mua Vaccine phòng COVID19 của Chính phủ.