Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 45 tỷ đồng từ Cộng đồng người yêu hoa lan Việt Nam

Chiều ngày 18/5/2021, tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công đồng những người yêu hoa lan Việt Nam đã trao số tiền trên 45 tỷ đồng cho Quỹ cứu trợ Trung ương để kịp thời phân bổ cho công tác phòng chống COVID-19.