1.091 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28 - 29/11/2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội.