Hai dự án phim tết của Nam Minh Media sắp bấm máy

Năm nay, dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống, việc sản xuất phim cũng gặp rất nhiều khó khăn, song công ty cổ phần Truyền thông Nam Minh (Nam Minh media) quyết định “chơi lớn” khi thực hiện cùng lúc hai dự án phim tết.