Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hoa, cây cảnh được đánh giá là cây trồng chủ lực góp phần tái cơ cấu ngành trồng trọt. Hoa, cây cảnh không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là nét văn hóa của người Thủ đô.