SunUni Academy đào tạo tiếng Anh online 4 kèm 1 chuẩn Quốc tế

Không chỉ là “học”, mô hình đào tạo tiếng Anh trực tuyến chuyên sâu 4 kèm 1 được nâng cấp từ mô hình 1-1, là trọng điểm trong “Tiến trình quốc tế hóa giáo dục" giúp người học rút ngắn thời gian học và hơn cả là phát triển mạnh tư duy thế kỷ 21.