Trường Đại học Chu Văn An: Từng bước chuyển mình để phát triển

Trong suốt 16 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Chu Văn An đang từng bước chuyển mình, vươn lên để phát triển, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín trong cả nước.