Cơ hội phát triển trong ngành Multimedia tại Việt Nam

Không còn gặp nhiều giới hạn như những thời kỳ trước, ngành Multimedia tại Việt Nam đang bước vào thời kỳ thăng hoa cùng thời đại 4.0. Lĩnh vực này đang mở ra không ít cơ hội phát triển, khẳng định bản thân cho những người theo nghề.