Mẹo sử dụng màu sắc giúp CV của bạn tỏa sáng

CV là nơi thể hiện phần nào tính cách, thẩm mỹ, thái độ và tính chuyên nghiệp của ứng viên. Trên thực tế, các nhà tuyển dụng rất dễ bị thu hút bởi ngoại hình của một chiếc CV.