AIC Holding - Doanh nghiệp đa ngành có tiềm lực phát triển mạnh mẽ

AIC Holding hợp tác và ứng dụng những thành quả của nền khoa học kĩ thuật hàng đầu trên thế giới vào sản phẩm của mình. Hàng trăm cuộc gặp gỡ, hàng nghìn giờ nghiên cứu và lao động của tập thể các chuyên gia chúng tôi đã lựa chọn được cho mình những gì tinh túy nhất của những nhà sản xuất tốt nhất thế giới vào cho sản phẩm của mình.