Giữ vững bản lĩnh nhà báo, luôn có mặt trên tuyến đầu nóng bỏng

(Chinhphu.vn) - Trong bất kỳ giai đoạn nào, người làm báo phải giữ vững được bản lĩnh của mình, phải có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, phải nhận thức tốt hơn nữa về trách nhiệm của mình đối với xã hội.