CEO Dương Thanh Thủy nói về công tác thiện nguyện: “Người trong một nước thì thương nhau cùng”

Đóng góp dưới tên doanh nghiệp, kêu gọi quyên góp trong cộng đồng doanh nhân, tham gia các chương trình dưới danh nghĩa cá nhân…doanh nhân Dương Thanh Thủy, CEO của NPS Vietnam dường như cũng không thể nhớ được tường tận những lần mình tham gia đóng góp cho cộng đồng.