Thăm Mô hình phát triển lan dược liệu, lan bản địa quý hiếm tại Hà Nội

PHÁT TRIỂN HOA LAN CÂY CẢNH THÀNH NGÀNH KINH TẾ SINH THÁI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÔ THỊ VĂN MINH