Đánh thức du lịch di sản

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch di sản tại Việt Nam đã có giấc “ngủ đông” khá dài. Làm gì để các khu di tích, di sản hút du khách như trước đây?