Cùng đồng bào ở chợ phiên Yên Minh

Chợ yên Minh từ lâu đã là phiên chợ không thể thiếu trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân các dân tộc huyện Yên Minh và vùng cao nguyên đá Đồng Văn...