5 năm hành trình từ trái tim đến trái tim

Tình yêu luôn là động lực lớn lao để mỗi người, mỗi gia đình hay xã hội sát lại gần nhau hơn. Câu chuyện chúng tôi nhắc đến dưới đây một hành trình của gia đình nhỏ. Với hành trình 5 năm ngày cưới và hành trình từ trái tim đến trái tim.