Đã 32 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, Việt Nam vẫn có 1.096 bệnh nhân

Bản tin chiều ngày 4/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 32 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam hiện vẫn có 1.096 bệnh nhân