Từ khóa "Báo chí cách mạng Việt Nam đã, đang và mãi mãi đồng hành cùng vận mệnh dân tộc đi tới tương lai rộng mở" :