Diễn tập An toàn thông tin cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3

Đăng bởi Mai Nga

31/12/2020 14:40

Với chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công mã độc” diễn tập đảm bảo về an toàn thông tin mạng năm 2020 cho Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 được tổ chức ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chương trình diễn tập này là một trong những hoạt động, nhiệm vụ quan trọng mà Bộ thông tin và Truyền thông giao cho Cục An toàn thông tin chủ trì tổ chức nhằm nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Phát biểu khai mạc tại chương trình diễn tập, ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó cục trưởng Cục an toàn thông tin cho biết việc phân cấp hoạt động theo khu vực Cụm tạo điều kiện để các thành viên Mạng lưới, các Sở Thông tin và truyền thông thực hiện những sáng kiến, những thế mạnh riêng, xây dựng nên các mô hình liên kết vùng vững chắc. Đây cũng là mục tiêu chúng ta hướng đến và từng bước đưa Mạng lưới Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia của Việt Nam trở thành mô hình điển hình trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó cục trưởng Cục an toàn thông tin

Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 cho Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 3 được thiết kế nhằm mô phỏng tình huống thực tế để các cán bộ kỹ thuật được trải nghiệm và làm quen các sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với đơn vị mình. Các cán bộ kỹ thuật sẽ đưa ra các câu hỏi, suy nghĩ về các quy trình, các bước, các cách tiếp cận vấn đề, phương pháp phối hợp để hoàn thiện giải pháp ứng cứu sự cố theo hướng dẫn trong các Thông tư, qui định đã có.

Cán bộ kỹ thuật Cụm số 3 tham gia thực hành diễn tập an toàn thông tin

Tham gia diễn tập là các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin đại diện của các đơn vị, thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia khu vực cụm 3 gồm các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình.

Chương trình diễn tập sẽ tạo cơ hội cọ xát, thực hành xử lý tình huống đã xảy ra thực tế cho các cán bộ kỹ thuật trong Cụm. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các cán bộ kỹ thuật gặp gỡ, trao đổi, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau cũng như tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó xử lý sự cố cho đơn vị, cho bản thân. Đồng thời, diễn tập này sẽ là tiền đề cho các thành viên trong Cụm mạng lưới triển khai hoạt động diễn tập nâng cao năng lực ứng phó và xử lý sự cố trong các năm tới, tăng cường phối hợp trong mạng lưới.

Mai Nga

Bạn đang đọc bài viết "Diễn tập An toàn thông tin cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3" tại chuyên mục KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ.

Cảm ơn bạn đã tìm đọc những thông tin, bài viết và hoạt động của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trên Website http://khoahocvacuocsong.vn/ để tham khảo. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư: tapchikhptntvn@gmail.com hoặc liên hệ hotline 03273. 99099