Vĩnh Phúc: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng bởi Duy tuyên

11/11/2020 16:08

Vĩnh Phúc là 1 trong 9 tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phấn đấu trong năm 2020, có 9/9 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nâng cao; 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu...

Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thời gian qua, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp không chỉ phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương mà còn giúp người dân tăng cường tính chủ động, đổi mới tư duy sản xuất, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế nông thôn trong tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển dịch nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhờ thành quả bước đầu từ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Toàn tỉnh đã quy hoạch được 1.640ha vùng sản xuất rau, quả an toàn theo VietGAP; quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm, với gần 1.100 trang trại, 33 xã chăn nuôi lợn, 38 xã chăn nuôi gia cầm, 21 xã chăn nuôi bò thịt và 22 xã chăn nuôi bò sữa; hỗ trợ trên 2.680 tấn giống chất lượng cao, hơn 3.770 con lợn nái hậu bị, gần 12.5000 con bò nái; 160ha mô hình giống cá mới…

Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Qua đó, bà con có sự chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng và mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đã tạo bước chuyển quan trọng, tác động tích cực đến năng suất, chất lượng của các cây trồng chủ lực, đưa giá trị sản xuất và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác tăng qua các năm.

Sau dồn thửa đổi ruộng, nông dân dần thay đổi nhận thức, thói quen trong sản xuất nông nghiệp. Các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch được áp dụng cơ giới hóa, giúp giảm chi phí, giải phóng sức lao động và nâng cao năng suất cây trồng. Đây được coi là một trong những bước khởi đầu mới cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh.1033-bai-2

Ảnh minh họa nguồn internet

Tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu

Trên cơ sở kết quả đạt được sau 10 năm đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Vĩnh Phúc đã đề ra những mục tiêu và giải pháp trong thời gian tới. Để duy trì đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từ nay đến năm 2025, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, ban hành và tổ chức có hiệu quả các chính sách đặc thù về đầu tư, hỗ trợ cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM nâng cao.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 30% số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu này, giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 6.800 tỷ đồng cho xây dựng NTM; đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng NTM; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM kiểu mẫu.

Duy tuyên
Nguồn congthuong.vn

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới" tại chuyên mục Nông thôn mới - Sản phẩm OCOP.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/