Từ khóa "Đấu giá mắt thức lan đột biến Đôi mắt pleiku xanh: Kỳ vọng hàng chục tỷ đồng góp cho quỹ phòng chống COVID19" :