Trao giải thưởng Văn nghệ Dân gian và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2020

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức Lễ mừng thọ các hội viên cao tuổi, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian; trao Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2020.