Gặp gỡ Chủ tịch Hội Lan Var Quê Lúa Phạm Thành Luật

Không chỉ là một người kinh doanh có tiếng các giống hoa lan, anh Phạm Thành Luật còn được biết đến là Chủ tịch Hội Lan Var Quê Lúa - một nhóm tập hợp các thành viên có chung niềm đam mê với lan đột biến.