GS.TSKH Trần Duy Qúy - Người gieo mầm xanh trên đất lúa

Tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện và viết bài về ông, nhà quản lý giàu tâm huyết, nhà khoa học nhiệt thành của ngành nông nghiệp Việt Nam. Có thể nói, xuyên suốt chặng đường cống hiến không ngừng nghỉ đã qua, bằng tâm sức, niềm đam mê khoa học của mình, ông đã có những đóng góp đáng tự hào cho nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ông chính là GS.TSKH Trần Duy Quý