‘Thần đồng’ Trần Đăng Khoa thách đố ‘thần y’ Võ Hoàng Yên

Thần đồng thơ Việt - Trần Đăng Khoa có mặt tại cuộc gặp gỡ truyền thông ở Bình Dương để đề nghị thực nghiệm về tài năng của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên.