Nhóm học sinh nghiên cứu thành công ứng dụng công nghệ AI sáng tạo ra thiết bị phòng chống ngủ gật, đạp nhầm chân ga cho người lái xe an toàn

Nguy cơ mất an toàn giao thông khi lái xe ngủ gật, đạp nhầm chân ga ngày càng gia tăng. Trước thực trạng này, nhóm học sinh trường… đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI sáng tạo thiết bị cảnh báo lái xe an toàn.